De Urgent woning

Wanneer de situatie urgent is dan vraagt dat om snel handelen.

De Urgent woning

Wanneer de situatie urgent is dan vraagt dat om snel handelen. Wanneer er geen woningen beschikbaar zijn dan is het toepassen van een snel bouwsysteem evident. De Urgent woning  is opgebouwd uit een snel bouwsysteem welke modulair en flexibel is. De woningen kunnen tijdens en na gebruik ook nog eens snel worden omgebouwd naar een andere bestemming.

De woningen worden in de fabriek gerealiseerd. Door deze geïndustrialiseerde aanpak is de kwaliteit beheersbaar, de woningen worden immers een geconditioneerde omgeving geprefabriceerd.

De basis woning heeft de afmeting voor een één persoons huishouden. Door woningen te koppelen c.q. te vergroten kan eenvoudig een woning voor een meer persoonshuishouden worden gerealiseerd. De woningen zijn ook in te richten voor andere functies dan wonen.

De woningen kunnen flexibel worden gekoppeld en zijn vrij indeelbaar zodat esthetisch en functionele waardevolle inrichtingen en ontwerpen kunnen worden gerealiseerd.

Gevels

De gevels worden uitgevoerd met een duurzame EPS isolatie welke voldoende luchtdicht wordt aangebracht. Door deze duurzame uitvoering kunnen de benodigde investeringen voor installaties tot een minimum worden teruggebracht. De EPS isolatie kunnen in diverse dikte / RC waardes worden aangebracht en zijn daarnaast ook nog recyclebaar.

 

De nieuwe kozijnen, ramen en deuren zijn robuust en veilig. De kozijnen, ramen en deuren worden in kunststof uitgevoerd en worden net als de gevel afgewerkt met een hoogwaardige coating in de kleur wit. De constructie van de gevel is opgebouwd met LWS (Light Weight Steel) profielen welke zijn omkleed met EPS isolatie.

 

De gevel wordt standaard afgewerkt met een kwalitatieve witte sierpleister. De mogelijkheden voor de afwerking van de gevels zijn oneindig. Er kan met diverse materialen en uitstralingen worden gewerkt, bijvoorbeeld hout.

Dak

De fantastische eigenschappen van het LWS worden ook gebruikt bij het dak. Standaard wordt een plat-dak constructie toegepast afgewerkt met bitumen, echter er zijn tal van mogelijkheden om de woningen op een andere manier te ontwerpen.

 

Op het dak zijn er natuurlijk mogelijkheden om bijvoorbeeld pv-panelen te situeren. Wanneer de woningen na  10 jaar worden verwijderd dan kunnen deze panelen inclusief omvormer worden gedemonteerd en herplaatst; de investering hiervan verdient zich zeker terug. Een groen dak bestaat ook tot de mogelijkheden.

Installatie

De installatie van de Urgent woning heeft betrekking op het leveren van warmte, koeling, warmtapwater en ventilatie. Omdat de schil optimaal kan worden ontworpen kan de woning worden ingericht met een relatief kleine installatie.

De infrastructuur van de installaties is dusdanig ontworpen dat deze, bij het wijzigen van de indeling of de functie van de woning,  nauwelijks hoeft te worden aangepast.

Bij de vaststelling van de levensduur van de woning is de keuze van de juiste installatie van groot belang. Er wordt een goede afweging gemaakt waar het gaat om vervangingsmoment, energieprestatie, gebruik, kosten en resultaat.

Qua ventilatie wordt in de badkamer standaard een mechanische ventilatie toegepast en in de woningen wordt natuurlijk geventileerd.

Het warmtapwater wordt standaard elektrisch verwarmd middels een boiler. De kamers worden ook elektrisch verwarmd, een gasaansluiting is dus niet nodig.

Met een paar kleine stappen kunnen de woningen relatief makkelijk naar Label B worden gebracht. Wanneer de woningen een aantal jaren worden ingezet dan is deze investering zeker de moeite waard.

Leidingen en kanalen zullen zoveel als mogelijk geïsoleerd onder de vloeren en onder het dak worden geplaatst in de daarvoor bestemde loze ruimtes. Zodoende kunnen de woningen makkelijk van functie en grootte veranderen; wij bieden immers een flexibele woning aan.