Tijdelijk wonen

Urgent wonen

Tijdelijk wonen

Urgent wonen richt zich met de Urgent woning in eerste instantie op wonen maar het product kan ook worden ingezet voor bijvoorbeeld het onderwijs.

 

De woningen zijn volledig uitontwikkeld om het tijdelijke karakter van het verblijf optimaal in te vullen. Daarnaast biedt Urgent wonen met haar partners diverse producten en diensten welke kunnen worden ingezet tijdens de gebruiksfase van de woningen.

 

Maandelijkse onderhoudskosten

De woning heeft ook onderhoud nodig. Dit hebben wij geminimaliseerd door te kiezen voor producten en onderdelen welke passen bij het tijdelijke karakter van het wonen.

 

Wij bieden naast realisatie voor diverse onderdelen ook onderhoudsabonnementen aan. In de zogenoemde TCO ‘’Total Cost of Ownership’’ wordt aangegeven welk onderhoud op welk moment moet worden uitgevoerd. Het gaat dan om het vervangen van filters en doen van servicebeurten bijvoorbeeld wanneer onderdelen moeten worden gereinigd of geschilderd.

Onderhoudsabonnement

Urgent wonen biedt hiervoor een onderhoudsabonnement. Voor een vast bedrag per maand wordt het complete onderhoud voor u uitgevoerd voor de komende jaren. U heeft dan geen piekinvesteringen meer.

 

Mutatie

De mutatiegraad ligt bij deze doelgroepen vaak veel hoger dan bij regulier wonen. De units zijn daarom zo ontworpen dat deze snel en met lage kosten kunnen worden aangepast.

 

Urgent wonen kan u vaste mutatie prijzen aanbieden zodat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. In combinatie met de kentallen van de doelgroep kan een compleet beeld worden gemaakt van uw total cost of ownership.

 

Het interieur is aangepast op een korte verblijfsduur en een snellere afschrijving. Hierdoor kunnen de totaalkosten over langere termijn laag worden gehouden. De voorzieningen kunnen volgens voortschrijdend inzicht worden aangepast naar de juiste doelgroep.