Planuitwerking

Urgent wonen

Planuitwerking

Als eerste wordt voor de doelgroepen in uw omgeving / gemeenschap een gezamenlijk beeld gevormd hoe de komende jaren het tijdelijke en urgent wonen wordt ingevuld.  Voor het vormen van een juist beeld hebben wij voor u een professionele planuitwerking ontworpen. Vanuit het oogpunt van strategisch vastgoed beheer wordt een op maat gemaakt advies voor de realisatie van woningen opgesteld. Het overzicht van uw wensen is opgebouwd vanuit diverse kwaliteitsthema’s:

 

  • gebruikerskwaliteit;
  • gezondheid;
  • energieprestatie;
  • milieu;
  • toekomstwaarde;
  • veiligheid;

Uw ambitie

Aan de hand van de hiernaast benoemde thema’s zullen de wensen en uw ambitie in beeld worden gebracht.

 

De onderstaande vragen zullen leidend zijn voor tijdens de planuitwerking:

  • Wat is uw ideaal beeld?
  • Met welke toepassingen en voorzieningen denkt u dit te behalen?
  • Wat is de reden van uw wensen/behoeften?

 

Het uiteindelijke doel van de inventarisatie is het inzichtelijk maken op welke manier de realisatie van de woningen antwoord geeft op de vraag die voorligt.

Estetich ontwerp

Het basis ontwerp is makkelijk aan te passen met diverse materialen en afwerkingen.  Niet alleen esthetische vraagstukken worden in deze fase uitgewerkt maar ook functionele. Voorbeelden hiervan zijn het ontwerpen van gemeenschappelijke voorzieningen. Denk hier aan een unit voor wasmachines of een unit waar een centrale ontvangst c.q. ontmoetingsruimte kan worden gecreëerd. Het product geeft veel vrijheid om persoonlijke wensen op het product toe te passen.

Technisch ontwerp

Een Urgent woning is zowel bouwkundig als installatietechnisch goed op elkaar afgestemd. Er zijn mogelijkheden voor opwekking van energie op de woning. De materialen en producten die worden toegepast zijn robuust en worden  toegepast door deze slim in de ruimte in te delen. De kwaliteit wordt afgestemd op de beoogde exploitatie tijd. Veiligheid, toegankelijkheid en  flexibiliteit zijn bij de uitwerking hoofdthema’s. Snel bouwen maar ook na gebruik weer kunnen demonteren zijn bij de Urgent woning vanzelfsprekend.

Planning planuitwerking

De planuitwerking voor een Urgent woning heeft een hele korte doorlooptijd met daarin een aantal belangrijke beslismomenten. Wij werken deze voorbereidingsplanning uit zodat iedereen weet wat, wanneer en van wie iets wordt verwacht.